Pomiar temperatury łożysk rolek

W roku 2011 CPM wprowadził na rynek rozwiązanie, które miało u podstaw koncepcję wykrywania zagrożeń pożarowych, powstających w czasie produkcji. W chwili gdy komora granulacji jest zamknięta nie było do niedawna możliwe określenie stopnia zużycia łożysk w rolkach, bez konieczności zatrzymania produkcji. CPM pokonał ten problem poprzez zainstalowanie czujników, które mierzą w sposób ciągły temperaturę łożysk w rolkach. Obecnie operatorzy mają możliwość zdalnego monitorowania stopnia żużycia łożysk i zapobiegania możliwym niebezpieczeństwom pożarowym.