Referencje

Referencje CPM Europe B.V. w Polsce:

 

CPM dostarczył urządzenia do produkcji peletu z biomasy (drewno, słoma) do ponad 30-tu instalacji o łącznej mocy produkcyjnej ponad 800.000 ton/rok

 

CPM dostarczył młyny do mielenia biomasy w instalacjach przykotłowych w polskich zakładach energetycznych o łącznej wydajności ponad 1 mln ton/rok

 

CPM dostarczył urządzenia (granulatory, higienizatory) do produkcji pasz dla polskich i zagranicznych inwestorów w Polsce o łącznej wydajności ponad 2 mln ton/rok.